Om DiverseEksperter

DiverseEksperter.dk er et gratis og offentligt tilgængeligt værktøj på rejsen mod fair repræsentation i medierne og et samfund med rollemodeller for alle.

I dag er kun ca. 35 procent af nyhedskilderne i danske medier kvinder, og i erhvervsjournalistikken er skævheden endnu større. Det skal portalen bl.a. være med til at rette op på.

Via portalen samles eksperter, ledere, specialister, talenter og en lang række andre kvinder, som på grund af deres viden, ekspertise eller erfaring alle er relevante mediekilder.

DiverseEksperter.dk er primært et arbejdsredskab for mediernes nyhedsredaktioner - en paraply for eksisterende databaser fra blandt andre KVINFO, Dansk Industris Women on Board og Kraks Blå Bog. Den rummer også en lang række nye navne på kvinder, som er eksperter og rollemodeller inden for deres område. Dermed behøver journalister kun denne ene portal for at søge efter kvindelige kilder.

Bag DiverseEksperter.dk står Foreningen KvindeKompagniet og Female Leadership Academy med opbakning fra bl.a. Netcompany, Dansk Industri og tænketanken Equalis.

Udviklet i samarbejde med


Image description
Image description
Image description
Image description

FAQ

Hvad er baggrunden for initiativet

Diversitet i mediebilledet er manglende. Kigger vi overordnet på mediebilledet i dag, viser data følgende:

  • Kvinder udgør 35% af nyhedskilder i medierne, men blot 25% af ekspertkilder. Nyhedskilder indebærer både omtale og udtale, hvorimod ekspertkilder kun indebærer andelen af kilder, der udtaler sig.
  • Andelen af kvindelige ekspertkilder på 25% er en nedgang på 13%point fra 2015. Dvs. kvindelige eksperter er altså mindre repræsenteret end for et par år siden.
  • Fokuseres udelukkende på forskere som ekspertkilder, viser en undersøgelse fra 2021, at kvindelige forskere fra danske universiteter udgør 22% af mediebilledet. Denne andel af kvindelige forskere, der udtaler sig i medierne, er langt under den andel, de udgør på universiteterne. Her udgør de 34% (jf. seneste opgørelser, som dog er fra 2018)

Data viser således, at mediebilledet ikke afspejler virkeligheden. Journalister og redaktioner har fået øje på udfordringen, men de famler efter løsninger.

En tilbagevendende forklaring på denne fortsat lave andel af kvindelige nyhedskilder har været, at kvindelige eksperter er mindre villige til at stille op som nyhedskilde. En anden forklaring har været, at der næsten ikke fandtes kvindelige ekspertkilder på visse områder. Men undersøgelser har vist, at disse argumenter ikke er retvisende.

Dertil kommer, at mange journalister er præget af, på den ene side, korte deadlines som udfordrer tid og mulighed for at søge ud over det kendte kildelandskab, og på den anden side af fasttømrede forestillinger og kønsbias om fx kvinders autoritet, lige som det er tilfældet i resten af samfundet.

Der er således behov for et redskab, der konstruktivt kan udfordre grundvilkår i redaktionsmiljøerne og skabe en ny løsning på et velkendt problem.

Én løsning, der efterspørges, er en let tilgængelig måde at finde kvindelige kilder på. En efterspørgsel, som kildeportalen 'DiverseEksperter.dk' løfter.

Derfor samarbejder Kvindekompagniet og Female Leadership Academy med bl.a. Tænketanken EQUALIS og med støtte fra bl.a. Netcompany og Dansk Industri om skabe et gratis-værktøj til alle danske nyhedsredaktioner, en kilde-database, som er et arbejdsredskab, der bidrager til bedre, mere repræsentativ journalistik, inden for rammerne af redaktionernes korte deadlines.

Portalen er, for at sikre relevans for aftagerne, udviklet i tæt samarbejde med Dansk Journalistforbund og med input fra journalister fra bl.a. Børsen, Berlingske, Information, Politiken, DR og TV2.

Der er behov for aktiv handling, hvis udfordringen med manglende diversitet i mediebilledet skal kommes til livs. Holdet bag 'DiverseEksperter.dk' mener, at et værktøj, der fremhæver eksperter og rollemodeller er en konkret måde at afhjælpe nogle af de udfordringer, der opleves i redaktionsmiljøerne på.

Hvem er det, der står bag?

Diverseeksperter.dk har sit udspring i initiativet Rollemodellerforalle.dk og er forankret hos foreningen Kvindekompagniet, der i det daglige ledes af diversitetskonsulent Lisbeth Odgaard Damm og journalist Josefine Volqvartz, samt Female Leadership Academy, under ledelse af Maria Anker Andersen. Endvidere indgår Tænketanken EQUALIS, under ledelse af Gine Maltha Kampmann, i det daglige udviklings- og styringsarbejde.

Kvindekompagniet er en forening, der bl.a. via kampagneskabelse, events, podcast og tv-produktion skaber tankegods til meningsdannere, med formålet at øge andelen af kvindelige iværksættere og erhvervsledere i Danmark. Vi driver bl.a. de tre podcasts ”Rollemodeller for Alle”, ”KvindeKompagniet” og ”Next Gen – Fremtidens Ejerledere”. Vi har ligeledes udviklet et katalog med lovforslag til erhvervsministeren, samt gennemført workshops og events på Folkemødet for at sikre kontinuert fokus på dagsordenen blandt samfundets beslutningstagere. KvindeKompagniet har sit udspring i det faktum, at kun hver fjerde virksomhed i Danmark er stiftet af en kvinde. Konsekvensen er, at samfundet går glip af idéer, talent, jobskabelse og vækst. En af forklaringerne er manglen på rollemodeller. KvindeKompagniet fokuserer i sit arbejde derfor særligt på rollemodeller og på at fremme kvinders perspektiv på verden, ligesom vores aktiviteter har til formål at skabe inspiration, synlighed og debat - og i sidste ende flere kvindelige iværksættere og kvinder i magtsfæren i Danmark.

Female Leadership Academy er en nonprofitorganisation, drevet af unge professionelle og studerende, der fokuserer på at få flere kvinder i topledelse. Til trods for at Danmark er et land, hvor vi er langt på ligestillingsområdet, er der ét område hvor ligestillingen halter: Der mangler kvinder i toppen af dansk erhvervsliv. Gennem ledelses-akademier bestående af 6 workshops, med deltagelse af inspirerende kvindelige ledere, motiverer og uddanner Female Leadership Academy hvert år universitetsstuderende og unge i starten af deres karriere, således at de bliver klar til at træde ind på direktionsgangene. Foruden akademierne, afholder Female Leadership Academy åbne arrangementer, netværks events, driver podcasten og skriver blogindlæg, alt med det formål at inspirere og informere kvinder som mænd til at handle.

Image description